MAHARASHTRA STATE COUNCIL OF EXAMINATION PUNE

D.T.Ed. And D.El.Ed PRACTICAL MARK PORTAL

News Update :

ज्या कॉलेजचे विदयार्थी यादीमध्ये दिसत नाहीत त्यांनी याबाबतची माहिती deledexam@gmail.com या ई-मेलवर पाठवावी किंवा 020-26123066 या क्रमांकावर संपर्क करावा.