डिसेंबर २०१५ प्रि-लिस्ट मध्ये ऑनलाईन दुरुस्ती करणेची लिंक दि ०१-१०-२०१५ ते १०-१०-२०१५ पर्यंत चालू राहील
 
Institute Code :
 
Password :
 
 

नवे काही

News & Updates

संगणक टायपिंग संस्थेत नियुक्ती करण्यात आलेल्या सर्व निदेशकांची माहिती पाठविणे व संगणक सेटअपच्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांना प्रवेश देनेबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा डिसेंबर २०१५ प्रि-लिस्ट मध्ये ऑनलाईन दुरुस्ती करणेबाबत

संगणक टंकलेखन प्रशिक्षणाच्या अभ्याक्रमात इस्क्रीप्ट कळफलकाचा समावेश करणेबाबत आणि युनिकोड प्रणीत मराठीला अभ्यासक्रमात महत्वाचे स्थान देनेबाबत

अधिसूचना शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा डिसे. २०१५

संगणक टायपिंग अभ्यासक्रमास विद्यार्थ्यांना प्रवेश देनेबाबत

शिक्षणाधिकारी माध्यमिक व शिक्षण उपसंचालक यांचेसाठी संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी शासनमान्य टंकलेखन / लघुलेखन संस्थाना शासनमान्यता देणेबाबत दि. ०२ जुलै २०१५

टंकलेखन लघुलेखन संस्थाना मान्यता देनेबाबत

शिक्षणाधिकारी माध्यमिक व शिक्षण उपसंचालक यांचेसाठी संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी शासनमान्य टंकलेखन / लघुलेखन संस्थाना शासनमान्यता देणेबाबत दि. २५ जून २०१५

संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी शासनमान्य टंकलेखन / लघुलेखन संस्थाना शासनमान्यता देणेबाबत दि. २५ जून २०१५

शिक्षणाधिकारी माध्यमिक व शिक्षण उपसंचालक यांचेसाठी संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी शासनमान्य टंकलेखन / लघुलेखन संस्थाना शासनमान्यता देणेबाबत दि. २० जून २०१५

संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी शासनमान्य टंकलेखन / लघुलेखन संस्थाना शासनमान्यता देणेबाबत दि. १६ जून २०१५

संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी संगणक सेटअप ची माहिती ऑन लाईन भरणे बाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जून २०१५ -प्रवेशपत्राबाबत सूचना

प्री लिस्ट बाबत सूचना शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जून २०१५